Mätinstrument

För att få bra kemi i spavattnet behöver man mäta värdena. Detta kan man göra på olika sätt med lite olika typer av tillförlitlighet. Det mest basala är att man mäter med teststickor eller en burk med reagenstabletter. Vi rekommenderar att man använder sig av en digital mätare för  att få så noggranna resultat som möjligt. Vi säljer digitala mätare både från Chemoform och Spacare.